نتایج جستجو "کرج"

به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✳️استخدام برقکار ساختمان جهت همکاری در #کرج
🔰به برقکار ساختمان جهت شرکت خدمات کوشان بصورت پاره وقت در کرج نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02634509961
09122657544
🆔@karsazan_alborz
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
✅استخدام تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا) در #کرج
🔰یک شرکت تولیدی بزرگ معتبر جهت تکمیل کادر خود دراستان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
#تعمیرکار (مکانیک) خودرو ی سنگین( اسکانیا)آقابا تجربه حداقل ۷ سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ...
استخدامی های شنبه 21 مهر ماه 1397 👇👇👇👇
استخدام ۷ ردیف شغلی برای مهندسین صنایع – شیمی – مکانیک – برق و حسابداری در یک شرکت معتبر در زمینه نفت و گاز
اطلاعات بیشتر
استخدام مهندس عملیاتی نفت (گرایش حفاری – بهره برداری – تجهیزات نفتی) در یک شرکت معتبر
اطلاعات بیشتر
استخدام مهندس مکانیک جهت فعالیت در کارگاه ساختمانی برج سازی در تهران و کرج
اطلاعات بیشتر
استخدام مهندس مکانیک جهت عنوان شغلی بازرسی و کنترل کیفی جهت فعالیت در اطراف تهران و کرج
اطلاعات بیشتر
—---------------------------------------------------------
پیگیری خرید و پشتیبانی :
@Poshtibani_pars
خرید حق #عضویت و ارتقا به کاربر ویژه :
اطلاعات بیشتر
ثبت رزومه(کاریابی توسط ما):
اطلاعات بیشتر
🔹استخدام جوشکار Co۲،تراشکار Cnc دستی در یک شرکت معتبر
🔻جوشکار Co۲
۵ نفر آقا
حرفه ای
سابقه کار مرتبط بیش از ۵ سال در شرکت های معتبر
مهارت نقشه خوانی صنعتی
متاهل
حداقل دیپلم
۳۰ سال به بالا
🔻تراشکار Cnc دستی
۵ نفر آقا
حرفه ای
سابقه کار مرتبط بیش از ۵ سال در شرکت های معتبر
متاهل
حداقل دیپلم
۳۰ سال...
🔹استخدام لیسانس شیمی کاربردی جهت کار در کارخانه - کرج
🔻لیسانس شیمی کاربردی
ترجیحاً ساکن حومه اشتهارد
🔸کارخانه در کرج (شهرک صنعتی اشتهارد) #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02637778927 09124291556
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 ...
🔹استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید با حداقل ۲ سال سابقه در کرج
🔻کارشناس برنامه ریزی تولید / مهندسی صنایع
آقا با حداقل ۲ سال سابقه
در کرج (شهرک صنعتی اشتهارد)
🔸شرکت معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: .
➖ایمیل: JOB@ICDGROUP.ORG
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterka...
🔹استخدام متخصص کامپیوتر جهت شرکت خدمات کوشان در کرج
🔻متخصص کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
بصورت پاره وقت در کرج
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۸
🔸 شرکت خدمات کوشان #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02634509961 09122657544
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را...
🔹استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت زرین پلاستیک نیلگون- تهران و البرز
🔻منشی دفتر کد 1
خانم
مسلط به مکاتبات اداری درون و برون سازمانی
آشنایی بر اکسل و ورد
توانمندی در پاسخگویی حرفه ای تلفنی و به ارباب رجوع
بسیار آراسته ، پرانرژی و علاقمند به کار های چالشی با تسک های متنوع
صبور و دارای جدیت، دقت، خلاقیت ...
🔹استخدام حسابدار لیسانس و فوق لیسانس در شهرک صنعتی صفادشت
🔻حسابدار لیسانس و فوق لیسانس
با حداقل ۳ سال سابقه کار
🔸کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی صفادشت - کرج #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: .
➖ایمیل: jobs@badrsystem.com
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر...
🔹استخدام بهیار و پرستار جهت درمانگاه شبانه ورزی در کرج
🔻 بهیار خانم باتجربه
ترجیحاً دارای مدرک دانشگاهی
🔻پرستار خانم باتجربه
ترجیحاً دارای مدرک دانشگاهی
داخلی ۱۰۴
🔸 درمانگاه شبانه ورزی در صفادشت - ملارد #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02154758 09026745167
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگ...
🔹استخدام مدیر تولید مهندس صنایع با سابقه کار صنایع شوینده
🔻مدیر تولید مهندس صنایع
با سابقه کار صنایع شوینده بهداشتی در تهران
ساکن محدوده ملارد
🔸صنایع شوینده معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: .
➖ایمیل: chemistryjob96@gmail.com
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterk...
🔹استخدام سرپرست تولید و انباردار در زمینه مبلمان اداری و پارتیشن - کرج
🔻سرپرست تولید در زمینه تولید مبلمان اداری و پارتیشن
مسلط به آنالیز کردن نقشه محصولات و نرم افزار اتوکد با سابقه کار مرتبط و مسلط به نرم افزار اتوکد
در کرج (محمد شهر)
🔻انباردار با سابقه
در زمینه تولید مبلمان اداری و پارتیشن...
🔹استخدام دستیار و پذیرشگر مجرب جهت کلینیک دندانپزشکی در کرج
🔻دستیار و پذیرشگر مجرب
با سابقه و شرایط عالی
🔸 کلینیک دندانپزشکی #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02632755000
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkar...
🔹استخدام سرپرست بازرگانی خارجی در شرکت مهندسی توزین توان سنجش
🔻سرپرست بازرگانی خارجی
خانم / آقا
دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های مدیریت بازرگانی ، زبان انگلیسی و غیره ... از دانشگاه های معتبر
تسلط کامل به زبان انگلیسی
حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط و تسلط به امور واردات و صادرات
🔸شرکت مهند...
به منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت کار در یک شرکت دارویی در کرج (اشتهارد) نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02637777845 
به منشی خانم مسلط به کلیه امور اداری ICDL و بایگانی با روابط عمومی بالا در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شم...
#استخدام
شرکت ریچل برای , تکمیل کادر خود به تعدادی , ویزیتور با سابقه برای مناطق , سرآسیاب،گرمدره،ملارد،شهریار , اندیشه ، مارلیک و شهرقدس , نیازدارد حقوق ثابت+پورسانت
تلفن: 09381901038
شرکت ریچل برای , تکمیل کادر خود به تعدادی , ویزیتور با سابقه برای مناطق , سرآسیاب،گرمدره،ملارد،شهریار , اندی...
🔻استخدام های استان البرز شنبه 21 مهر ساعت 13:02🔻
✅استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت دارویی در کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445266
✅استخدام منشی مسلط به کلیه امور اداری و بایگانی در کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445269
✅استخدام منشی آقا جهت امور اداری و فروش در تولیدی - کرج
➡️ www.e-estekhdam.c...
کد استخدام:0721761
👤نوع شغل: نیروی آقا (جهت تولید و بسته بندی)/مجرد ،متاهل (بدون فرزند)
...
کد استخدام:0721760
👤نوع شغل: آهنگر (جوشکاری برق و co2 هم کارکرده باشد)
...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ت...
آریا دیزل پارت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیفعنوان شغلی جنسیت شرایط احراز۱برنامه نویس و تراشکار ماهر cncآقامسلط به کنترل های fanuc و fagorبا سابقه حداقل ۶ سال برای شیفت کاری روز ۲ نفر و شیفت کاری شب ۲ نفرحداکثر سن : ۳۵ سال۲  اپراتور خط تولیدخ...
شرکت تولیدی و صنعتی اتحاد موتور در زمینه صنعت خودرو جهت تکمیل کادر خود از ساکنین استان تهران و البرز با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت تحصیلات/گرایش رشته تحصیلی مدت سابقه کارشرایط احراز۱مسئول قالبسازی آقاحداقل دیپلم ماشین ابزار - قالبسازی حداقل ۵ سال تجربه ساخت و مونتاژ قا...
🔻استخدام های استان البرز شنبه 21 مهر ساعت 12:02🔻
✅استخدام کارمند فروش خانم با سابقه کار در کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445043
✅استخدام خانم آشنا به امور اداری در شرکت بازرگانی در کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445050
✅استخدام همکار مسلط به کامپیوتر و امور دفتری در کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p...
📢استخدام در کرج
حسابدار خانم
32733078, 32733045
@NetCollegeBartar👈
✳️#استخدام✳️
📋به مدرس زبان انگلیسی خانم جهت کودکان و بزرگسالان در محدوده گلشهرِ کرج نیازمندیم.
🔶تلفن : 09907123320
_
🔻مدرس_زبان_انگلیسی
🔹خانم
🔻البرز
—-------------
🔴 #نیازمندی_های_آنلاین_کرج
@N_KARAJ
🔴 #نیازمندی_های_آنلاین_تهران
@need_tehran
🔴 #نیازمندی_های_آنلاین_کشور‌ ‌
@k_1_h
—------------...
🔹استخدام کارشناس حسابداری در شرکت لاستیک های هنری و صنعتی مل
🔻کارشناس حسابداری
حداقل ۵ سال سابقه کار
آشنا به حسابداری صنعتی
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
آشنا به گزارشات معاملات فصلی و ۵.ارزش افزوده و قوانین آن
رشته تحصیلی مرتبط
شرکت واقع در شهرک صنعتی بهارستان میباشد.
🔸شرکت لاستیک های ه...
🔹استخدام مکانیک خودروهای داخلی و خارجی در کرج
🔻مکانیک خودروهای داخلی و خارجی
در کرج (محدوده گوهردشت)
🔸شرکت معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 09121614294
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkaraj (مرکز مشاغل...
🔹استخدام راننده مسلط به کامیونت جهت کار در تولیدی - کرج
🔻 یک نفر راننده مسلط به کامیونت
🔸 تولیدی معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02636639394 09363090343
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkaraj (مرکز مشا...
🔹استخدام فروشنده خانم و آقا جهت پلاسکو در کرج
🔻تعدادی فروشنده
خانم و آقا
🔸پلاسکو در کرج (محدوده گوهردشت) # البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02634203276
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkaraj (مرکز مشاغل ایران-ک...
🔹استخدام نظافتچی خانم جهت دبیرستان دخترانه در کرج
🔻نظافتچی
خانم
🔸 دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی در کرج (اشتراکی) #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02634315495 09124663559
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkaraj ...
🔹استخدام CNC کار ام دی اف جهت طراحی دربهای کابینت در کرج
🔻نیروی CNC کار ام دی اف
جهت طراحی دربهای کابینت در کرج
🔸شرکت معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 09122621249
➖ایمیل: .
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJobsCenterkaraj (...
🔹استخدام بازاریاب،تکنسین فنی آسانسور در شرکت آرمان فراز پدیده
🔻بازاریاب
۲ نفر خانم و آقا
مجرب و حرفه ای
دارای سوابق کارکرد عالی در زمینه آسانسور و پله برقی
مزایا
حقوق ثابت
پورسانت
بیمه
🔻تکنسین فنی آسانسور
۴ نفر آقا
حرفه ای
با مدرک برق و مکانیک
🔸شرکت آرمان فراز پدیده #البرز
📞اطلاعات تماس...
🔹استخدام کارشناس هاستینگ و سرور در شرکت میزبان داده پاسارگاد
🔻کارشناس هاستینگ و سرور
خانم و آقا
برای شیفت روز و ایام غیر اداری به منظور پشتیبانی هاستینگ و سرور
در محدوده شهریار و یا امکان حضور در شهریار
موارد مورد نیاز ابتدایی :
آشنا به مجازی سازی (vmware )
آشنا به امور سایت و سرور همچون cpanel
ق...
🔹استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در یک شرکت معتبر در البرز
🔻طراح
خانم
ماهر
خلاق
مسلط به کرل و فتوشاپ
🔸 شرکت معتبر تولیدی #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: .
➖ایمیل: golpakhshpaint@yahoo.com
➖لینک: .
➖آدرس: .
🍀هنگام ارسال رزومه، منبع آگهی (@IranJobsCenterkaraj) را ذکر کنید
⏳21 مهر 1397
@IranJo...
🔹استخدام مسئول قالبسازی،کارشناس قالبسازی دراتحادموتور/کرج،تهران
🔻مسئول قالبسازی
آقا
حداقل دیپلم
ماشین ابزار - قالبسازی
حداقل ۵ سال
تجربه ساخت و مونتاژ قالبهای سنبه ماتریس
مسلط به فرآیندهای ماشین کاری
🔻کارشناس قالبسازی
آقا
حداقل فوق دیپلم
ماشین ابزار – ساخت و تولید- قالبسازی
حداقل ۵ سال
تجربه س...
🔹استخدام ۱۰ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در استان البرز
🔻سرپرست تیم فروش کدA۱
آقا
ترجیحاً لیسانس
روابط عمومی و فن بیان مناسب
توانمند و مجرب در سرپرستی پرسنل فروش
دارای دو سال سابقه کار مرتبط
🔻فروشنده فروشگاه کدA۲
آقا/خانم
حداقل دیپلم
دارای ظاهر مناسب و موجه
روابط عمومی قوی
دارای تجربه فروش...
🔹استخدام حسابدار ،کارشناس بهداشت محیط در یک شرکت معتبر در البرز
🔻حسابدار
با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
تجربه کار مفید
🔻کارشناس بهداشت محیط
جنسیت: خانم
آشنا به امور بیمه ،iso ،تایپ و نرم افزار حضور غیاب دنیای پردازش
🔸شرکت معتبر #البرز
📞اطلاعات تماس
➖تلفن: 02633111(داخلی 126)
➖ایمیل: .
➖لینک...
کد استخدام:0721757
👤نوع شغل: وسط کارخانم
...
کد استخدام:0721756
👤نوع شغل: چرخکار خانم
...
✅استخدام شرکت برسام داده پرداز در #البرز
📋شرکت برسام داده پرداز جهت تکمیل کادر فنی خود در استان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻برنامه نویس
🔹مسلط به برنامه نویسی در حوزه های: C#.net و ASP .net MVC و Windows Form و WPF
⬅️متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را ب...
✅ استخدام کمک آشپز
📃 به کمک آشپز جهت کافی شاپ رستوران در محدوده مهرشهر کرج نیازمندیم.
👈 متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
📱09122620094
@tablighatQods
21 مهر
✅ استخدام کمک آشپز
📃 به کمک آشپز جهت کافی شاپ رستوران در محدوده مهرشهر کرج نیازمندیم.
👈 متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
📱09122620094
@niyazmandie
21 مهر
✅ استخدام تعدادی بازاریاب
📃 به تعدادی بازاریاب با سابقه کار بالا جهت محصولات آرایشی و بهداشتی با حقوق ثابت در کرج نیازمندیم.
👈 متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
📱09304014801
@tablighatQods
21 مهر
✅ استخدام تعدادی بازاریاب
📃 به تعدادی بازاریاب با سابقه کار بالا جهت محصولات آرایشی و بهداشتی با حقوق ثابت در کرج نیازمندیم.
👈 متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
📱09304014801
@niyazmandie
21 مهر
کد استخدام:0721755
👤نوع شغل: جوشکار آرگون
...
کد استخدام:0721754
👤نوع شغل: ورق کار آقا
...
#استخدام
شرکت ریچل برای , تکمیل کادر خود به تعدادی , ویزیتور با سابقه برای مناطق , سرآسیاب،گرمدره،ملارد،شهریار , اندیشه ، مارلیک و شهرقدس , نیازدارد حقوق ثابت+پورسانت
تلفن: 09381901038
شرکت ریچل برای , تکمیل کادر خود به تعدادی , ویزیتور با سابقه برای مناطق , سرآسیاب،گرمدره،ملارد،شهریار , اندی...
کد استخدام:0721753
👤نوع شغل: منشی خانم (مسلط به کامپیوتر و آشنا به نرم افزارهای حسابداری)
...
کد استخدام:0721752
👤نوع شغل: کارگر آقا (با سنگ فرز و دریل بتواند کارکند)
...
استخدام شرکت برسام داده پرداز در #البرز
📋شرکت برسام داده پرداز جهت تکمیل کادر فنی خود در استان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻برنامه نویس
🔹مسلط به برنامه نویسی در حوزه های: C#.net و ASP .net MVC و Windows Form و WPF
⬅️متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را به...
✅استخدام شرکت برسام داده پرداز در #البرز
📋شرکت برسام داده پرداز جهت تکمیل کادر فنی خود در استان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻برنامه نویس
🔹مسلط به برنامه نویسی در حوزه های: C#.net و ASP .net MVC و Windows Form و WPF
⬅️متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را ب...
🔻استخدام های استان البرز شنبه 21 مهر ساعت 11:02🔻
✅استخدام برنامه نویس و تراشکار cnc،اپراتور خط تولید در البرز
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1444631
✅استخدام کارخانه تولیدی آرایشی بهداشتی در نظر آباد کرج
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1444801
✅استخدام نیروی خدماتی خانم جهت کار در مهد کودک - کرج
➡️ www.e-es...

🔹 استخدام کارشناس حقوقی در شرکت گروه جی اس ام
اطلاعات بیشتر
🔸 استخدام پژوهشگر حقوق (مشهد) در شرکت مسترپیپر
اطلاعات بیشتر
🔹 استخدام وکیل در شرکت پرهام
اطلاعات بیشتر
🔸 استخدام وکیل (پایه یک دادگستری-آقا) در شرکت موسسه امیدان حضور جوان
اطلاعات بیشتر
🔹 استخدام منشی حقوقی (آقا) در شرکت موسسه امیدان حضور جوان
اطلاعات بیشتر
🔸 استخدام کارشناس حقوقی در شرکت پرهام
اطلاعات بیشتر
🔹 استخدام کارشناس پشتیبانی حقوقی و امور کاربران(خانم) در شرکت دادسان
اطلاعات بیشتر
🔸 استخدام وکیل دادگستری(کرج) در شرکت آلفا
اطلاعات بیشتر
📌 دوستان و آشنایان خود را از این آگهی‌های استخدام مطلع سازید
@jobinja_ir
#استخدام
در شرکت ریچل به تعدادی #ویزیتور با سابقه نیازمندیم.
حقوق: ثابت + پورسانت
محدوده: شهرقدس
09381901038  
به یک #رنگکار ماهر MDF و چوب نیازمندیم.
محدوده: شهرقدس
46852222  
#کارشناس کنترل کیفیت خانم با سابقه در زمینه قطعات خودرو نیازمندیم.
محدوده: شهرقدس
ارسال رزومه:
job@negarinsanat...