نتایج جستجو "فناوری اطلاعات"

✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و #خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
#تهران
▪تهران
🔸🔸استخدام فناوری اطلاعات پیشگام بینش🔸🔸
🔻کارشناس استقرار
✅ کارشناسی ارشد صنایع
🔻پشتیبان سیستم
✅ کارشناسی صنایع
🔻کارشناس کنترل پروژه
✅ آشنا به مستند سازی و فرایند/ آشنا به نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه
تماس یا ارسال رزومه به ایمیل:
🌐 Jobs.pbit.co@gmail.com
☎ 02188600883
+درج عنو...
📣استخدام برنامه نویس وب در شرکت آتیه پرداز در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
‍ 🔻 از فردا، معتبرترین سازمان‌های کشور با هدف استخدام در 500 عنوان شغلی گرد هم می‌آیند!
نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف با هدف کمک به حل معضل بیکاری، از فردا به مدت 3 روز، با ارائه 500 عنوان شغلی متنوع برگزار می‌شود.
در این رویداد بیش از 40 سازمان معتبر کشور از جمله توسن، ایرانسل، علی بابا، اسنپ،خد...
📣استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بهسان مدیریت پرشین در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
⚪️ استخدام نیروی اداری در یک شرکت گردشگری 
به نیروی اداری مسلط به کامپیوتر و اینترنت و آشنا به فتوشاپ در یک شرکت گردشگری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
-------------------------------------------
⚪️ استخدام کارشناس صنایع غذایی خانم 
به دو نفر کارشناس صنایع غذایی خانم در در زعفران فرهنگ مشهد نیازمندیم. مراجعه حضوری - ساعت مراجعه ۹ الی ۱۷ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
-----------------------------------------
⚪️ استخدام برنامه نویس حرفه ای خانم جهت شرکت کاسپید 
به برنامه نویس حرفه ای خانم مسلط به .Net , Asp , #C و MVC جهت شرکت کاسپید در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
------------------------------------------
⚪️ استخدام منشی مسلط به زبان انگلیسی در شرکت بین المللی 
به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به زبان انگلیسی در شرکت بین المللی در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۲ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
------------------------------------------
⚪️ استخدام کارشناس امنیت اطلاعات در شرکت امن افزار گستر شریف 
آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات فارغ التحصیل از دانشگاه معتبر در رشته امنیت اطلاعات دارای حداقل یک سال سابقه کار مرتبط مزیت محسوب می شود تمایل به کار تیمی توانایی در مستندسازی و گز ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
-----------------------------------------
⚪️ استخدام ویزیتور با درآمد بالا(حقوق ثابت و کمیسیون) در راندوو 
جهت ارائه خدمات شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت حقوق ثابت به همراه کمیسیون با درآمد بالا امکان استخدام رسمی بعد از ۲ ماه به همراه بیمه و مزایا فن بیان خوب ظاهری آراسته توانایی درک مطلب آموزش ح ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
-------------------------------------------
⚪️ استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت عصر گویش پرداز 
تمام وقت Full stack و Net مسلط به #C ...
⬅️ جزئيات بيشتر در لينک زير :
اطلاعات بیشتر
--------------------------------------------
📣استخدام برنامه نویس در شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
👈اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
📋 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استان‌ها و تهران در رشته های مورد نیاز دعوت به همک...
✳️ اعلام شرایط جذب #سرباز_امریه در وزرات علوم
📋 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی ...
🔻استخدام های استان تهران شنبه 21 مهر ساعت 13:02🔻
✅استخدام راننده میکسر و راننده خاور در تهران
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445261
✅استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر و کد رهگیری در تهران
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1445263
✅استخدام کارشناس فنی علوم دامی آقا در یک شرکت معتبر در تهران
➡️ www.e-estekhd...
#استخدام فوری
✅شرکت بزرگ نیلپر ، فعال در صنعت تولید مبلمان اداری و خانگی  با شرایط بسیار ویژه و دارای سرویس ایاب و ذهاب و ناهار و بیمه و بیمه تکمیلی واقع در شهرک صنعتی پرند،استخدام می­نماید :
1-رویه کوب مبل خانگی
2-تزریق کار پلاستیک
3-رنگ کار چوب
4-پرداختکار چوب
5-مونتاژکار مبل خانگی
متقاضیا...
📣استخدام کارشناس سئو در درمانگاه تخصصی پوست و مو رازی در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
👈اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
📋 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استان‌ها و تهران در رشته های مورد نیاز دعوت به همک...
✳️ اعلام شرایط جذب #سرباز_امریه در وزرات علوم
📋 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی ...
✅ #تاریخ انتشار آگهی: 97/07/21
🔰#کد آگهی:98943
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه پژوهش و فناوری رها جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔹کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
🔹کارشناس ارشدپرتوپزشکی
⬅️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزوم...
✅یک شرکت معتبر در حوزه های زیر از نیروهای جوان، با انگیزه و متعهد دعوت به همکاری می نماید:
🔻کارشناس مالی
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس مالی یا حسابداری، حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
🔻کارشناس Help_Desk
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط، حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط
🔻کارشناس ف...
✅ #تاریخ انتشار آگهی: 97/07/21
🔰#کد آگهی:98928
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به چرخکار آقا و خانم با سابقه کار مفید و مرتبط با آشنایی به ماشین آلات برش و دوخت صنعتی در شرکت تولیدی زرین تاج در تبریز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس: اتوبا...
✅ #تاریخ انتشار آگهی: 97/07/21
🔰#کد آگهی:98929
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به برشکار آقا و خانم با سابقه کار مفید و مرتبط با آشنایی به ماشین آلات برش و دوخت صنعتی در شرکت تولیدی زرین تاج در تبریز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس: اتوبان...
📣استخدام پشتیبان نرم افزار و شبکه در شرکت نید سافت در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
#استخدام
یک شرکت معتبر در حوزه های زیر از نیروهای جوان، با انگیزه و متعهد دعوت به همکاری می نماید:
#کارشناس_مالی
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس مالی یا حسابداری، حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
#کارشناس Help_Desk#
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط، حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط
...
🔹استخدام پشتیبان فنی در شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون
🔻پشتیبان فنی
تسلط به مفاهیم زیر ساختی شبکه
توانایی نگهداری و پشتیبانی محصولات حوزه امنیت (آنتی ویروس، فایروال،UTM)
آشنا به محصولات و سرویس های مایکروسافتی
آشنا به مباحث مجازی سازی
توانایی مستند سازی و تولید محتوا
خلاق و دارای روحیه کار تی...
#دعوت_به_همكارى
شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تهران کارمند ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مطابق با شرایط ذیل استخدام می نماید:
شرایط عمومی:
جنسیت: آقا/خانم
محدوده سنی: حداکثر 30 سال
تحصیلات: حداقل کاردانی
نوع همکاری: تمام وقت
مشخصات و خصوصیات فردی:
مسلط به ICDL، علاقمند و مسل...
🔻استخدام های استان همدان شنبه 21 مهر ساعت 10:02🔻
✅استخدام ظرفشور آقا جهت کار در غذاخوری در همدان
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1444590
✅استخدام رویه کوب جهت همکاری در همدان
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1444595
✅استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت کار کابینت در همدان
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1444597
✅اس...
#استخدام
یک شرکت معتبر در حوزه های زیر از نیروهای جوان، با انگیزه و متعهد دعوت به همکاری می نماید:
#کارشناس_مالی
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس مالی یا حسابداری، حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
#کارشناس Help_Desk#
آقا، تحصیلات حداقل لیسانس فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط، حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط
...
#دعوت_به_همكارى
شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تهران کارمند ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مطابق با شرایط ذیل استخدام می نماید:
شرایط عمومی:
جنسیت: آقا/خانم
محدوده سنی: حداکثر 30 سال
تحصیلات: حداقل کاردانی
نوع همکاری: تمام وقت
مشخصات و خصوصیات فردی:
مسلط به ICDL، علاقمند و مسل...
✅استخدام یک مجموعه هلدینگ صنعتی معتبر در #قزوین
📋یک مجموعه هلدینگ صنعتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻مهندس فناوری اطلاعات و ارتباطات
🔹کارشناس و یا کارشناس ارشد در زمینه ICT
🔹حداقل 5 سال سابقه کار عملیاتی
🔹آشنا با مفاهیم شبکه و ساختار شبک...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در...
• مشاغل: بازاریاب ( #حضوری و بازاریاب #تلفنی )
• مدل همکاری: #تمام_وقت / #پاره_وقت
استان: #تهران
• محدوده: خیابان آزادی
• نام #استارتاپ: #غرفه‌یار
• درباره استارتاپ:
شرکت استارتاپی فعال در حوزه نمایشگاهی
محل فعالیت در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
• شرایط:
- آشنا به #فروش و #بازاریابی
...
#دعوت_به_همكارى
شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تهران کارمند ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مطابق با شرایط ذیل استخدام می نماید:
شرایط عمومی:
جنسیت: آقا/خانم
محدوده سنی: حداکثر 30 سال
تحصیلات: حداقل کاردانی
نوع همکاری: تمام وقت
مشخصات و خصوصیات فردی:
مسلط به ICDL، علاقمند و مسل...
استخدام دور کاری برنامه نویس
🔸 آگهی استخدام/ اعلان
#asp, #javascript, #php

تصور می کنید، می توانید کار بزرگی انجام دهید ؟
پس باما همراه باشیدتا شمارا  عضو یک سازمان خلاق و پرانرژی   درمسیرتوسعه فناوری
در یک هدف مشترک.
به 12 برنامه نویس جهت مشارکت  دریک تیم که جایگاه برجسته در حوضه فناوری ...
#استخدام کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در...
#استخدام کارشناس متخصص طراحی و تحلیل سامانه های تحت وب
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در...
#استخدام کارشناس OPENSTACK
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
‍ 🔴#داشبورد مدیریتی چیست؟
🔹#داشبورد معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، نمایش می دهد.#داشبورد می تواند برای تمامی بخش های سازمان در نظر گرفته شود، م...
🔴 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی میباشند را
از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹رشته مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته های فنی و مهندسی - کام...
شرکت پیشگامان کی پاد در استان های یزد و تهران و مشهد ، استخدام می کند :
متخصصین تست نفوذ وب/شبکه/ موبایل
• مسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب و موبایل و شبکه
• توانایی کشف آسیب پذیری و مستند سازی قوی
• دارای مدرک مرتبط
• دارای مهارت برنامه نویسی در یکی از زبان های اسکریپ...
شرکت پیشگامان کی پاد استخدام می کند :
متخصصین تست نفوذ وب/شبکه/ موبایل
• مسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب و موبایل و شبکه
• توانایی کشف آسیب پذیری و مستند سازی قوی
• دارای مدرک مرتبط
• دارای مهارت برنامه نویسی در یکی از زبان های اسکریپت نویسی
برنامه نویس پیشرفته PHP...
شرکت پیشگامان کی پاد در استان های یزد و تهران، استخدام می کند :
متخصصین تست نفوذ وب/شبکه/ موبایل
• مسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب و موبایل و شبکه
• توانایی کشف آسیب پذیری و مستند سازی قوی
• دارای مدرک مرتبط
• دارای مهارت برنامه نویسی در یکی از زبان های اسکریپت نویسی
...
شرکت پیشگامان کی پاد استخدام می کند :
متخصصین تست نفوذ وب/شبکه/ موبایل
• مسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب و موبایل و شبکه
• توانایی کشف آسیب پذیری و مستند سازی قوی
• دارای مدرک مرتبط
• دارای مهارت برنامه نویسی در یکی از زبان های اسکریپت نویسی
برنامه نویس پیشرفته PHP...
📣 #نیازمندیها 📣
#شرق_مازندران
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔰 #مشاغل
1⃣آگهی جذب نیروی کار جوان
🏬شرکت پیشگامان فناوری جدید تبرستان , برای تکمیل نیروی کار خود جهت بازدید خطوط انتقال برق با ربات پرنده، افرادی به عنوان اپراتور و راننده با شرایط زیر جذب میکند:
🔻 شرایط:
🔹سن: بالای ۲۰ سال
🔹ترجیحا دارای کارت پایان خدمت...
✳️ استخدام 11 رده شغلی جهت شرکتی در شهر فردوس خراسان جنوبی
📋 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹مدرک تحصیلی مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته ه...
✅استخدام شرکت پویندگان فناوری اطلاعات پارسیان در #خوزستان
📋شرکت پویندگان فناوری اطلاعات پارسیان با بیش از یک دهه فعالیت حرفه ای و درخشان در پرداخت های الکترونیک جهت تکمیل کادر اداری خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻کارمند اداری
🔹حداقل 2 سال سابقه ی کار در محی...
♨️📢آگهی های مهم این هفته وب سایت «ای استخدام» در استان #خوزستان
✅استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1438365
✅استخدام 4 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1441146
✅استخدام دندانپزشک عمومی،دندانپزشک متخصص ارتودنسی
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1437612
...
✅استخدام شرکت پویندگان فناوری اطلاعات پارسیان در #خوزستان
📋شرکت پویندگان فناوری اطلاعات پارسیان با بیش از یک دهه فعالیت حرفه ای و درخشان در پرداخت های الکترونیک جهت تکمیل کادر اداری خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻کارمند اداری
🔹حداقل 2 سال سابقه ی کار در محی...
#استخدام کارشناس OPENSTACK
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
#استخدام کارشناس متخصص طراحی و تحلیل سامانه های تحت وب
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
📣استخدام مسئول دفتر در شرکت افزون روان در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
📣استخدام کارشناس خدمات نرم افزاری در برید سامانه نوین در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
#استخدام کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
📣استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی ذهن ناب در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
🔻استخدام های استان قزوین چهارشنبه 18 مهر ساعت 9:02🔻
✅استخدام مهندس فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک هلدینگ معتبر
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1442630
📌 دوستان خود را از موقعیت‌های شغلی امروز وب سایت «ای استخدام» مطلع کنید.
🔗 اطلاعات بیشتر
🔻استخدام های استان تهران چهارشنبه 18 مهر ساعت 9:02🔻
✅استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت آتیه پرداز در تهران
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1441270
✅استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در تهران
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=1433738
✅استخدام مدرس زبان انگلیسی و آلمانی خردسال و کودک در تهران
➡️ www.e-estekhdam.com/?p=...
دوره آموزشی ICDL2016
● مزایای دریافت گواهینامهICDL2016
قابل ارائه برای ادارات و سازمانها بعنوان یک مدرک معتبر جهت استخدام و ارتقا، درجهٔ شغلی گسترده ترین و بزرگترین مدرک شناحته شده در سطح جهانی برای کاربری کامپیوتر افزایش سطح مهارتها ، در استفاده های کارآمد و درست از IT و کامپیوتر. دروازه ای برای ...
🌿 بسم الله 🌿
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷
#دعوت_به_همكاری ۱
موسسه تحقیقاتی و پژوهشی ملل در استان تهران، فعال در حوزه (پژوهشی_رسانه ای) به تعدادی نیروی متعهد و کارآمد با شرایط ذیل بصورت تمام وقت، دعوت به همکاری مینماید.
○ تسلط کامل به تمام گویش های #کردی (خواندن، نوشتن و ترجمه و بالعکس )
○ تسلط کامل به شبک...
✳️ استخدام 11 رده شغلی جهت شرکتی در شهر فردوس خراسان جنوبی
📋 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹مدرک تحصیلی مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته ه...
#تهران
🔸🔸استخدام شرکت مدیران پارسیان🔸🔸
🔻منشی
✅ خانم/ آشنا با امور اداری، فناوری اطلاعات و اصول تایپ/ مسئولیت پذیر، ظاهر آراسته، دارای مهارت مدیریت زمان با هوش هیجانی بالا/ سحرخیز/ آشنایی با زبان انگلیسی در اولویت است/ رشته های تحصیلی مدیریتMBA, صنایع، ارتباطات، روابط عمومی در اولویت است
متقاضیا...
«ای استخدام»
استخدام برنامه نویس ارشدمسلط به #C در فناوری اطلاعات سیگما
➖ @esteekhdaamm ➖
آگهی استخدام شرکت مهندسی نرم افزار آینده نو
شرکت مهندسی نرم افزار آینده نو (شماره ثبت 34792) جهت تکمیل تیم استقرار و پشتیبانی خود در سه ردیف شغلی و در شهر تهران و تبریز از واجدين شرایط بصورت تمام وقت دعوت به همکاری می‌نماید.
ردیف عنوان شغل توضیحات شهرهای مورد نیاز
1 کارشناس پشتیبانی مدرک تحصی...
⭕️ استخدام کارشناس پشتیبانی ⭕️
شرکت نوآوران ارتباطات دوران فعال در زمینه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر تخصصی خود به یک کارشناس پشتیبانی شبکه نیازمند است.
1⃣ آشنا به شبکه های کامپیوتری
2⃣ مفاهیم CCNA
3⃣ حداقل یک سال سابقه کاری
🔵 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر کد NSE به آدرس زیر...
✳️ استخدام 11 رده شغلی جهت شرکتی در شهر فردوس خراسان جنوبی
📋 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹مدرک تحصیلی مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته ه...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در ...
✅استخدام 14ردیف شغلی در فناوری اطلاعات سیگما #تهران
📋شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود در...
فوری
+
آگهی امروز
استخدام منشی حرفه ای
منشی با روابط عمومی بالا و علاقمند به حوزه فناوری اطلاعات حداقل لیسانس با حقوق وزارت کار برای شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات درتهران خیابان مطهری نزدیک به مترو مورد نیاز است.درصورت تمایل با شماره تلفن تماس 88178275بگیرید.
تلفن: 88178275,info@keysun-co.com / ...
✅استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت در 7 استان
📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود از استانهای قم ، سمنان ، آذربایجان شرقی ،یزد،کرمان ، خوزستان و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻معاون مرکز(آقا)
🔹تحصیلات : لیسانس یا فوق لیسانس...
🎯 #مدیریت نوین #کسب_وکار
@isfbtc
🏅 #اشتباه های خطرناک در کسب و کار:
👈 عدم توجه کافی به #مشتری
👈 عدم #انعطاف پذیری در کسب و کار و ارایه خدمات
👈 نادیده گرفتن #بازار هدف و نیازهای آن
👈 #استخدام سریع و #اخراج کند و آهسته
👈 عدم آزمایش #محصول قبل از ورود آن به بازار
👈 بروز نبودن و دوری از فناوری اط...
دعوت از #هکرها و مدیران سازمان‌ها برای تست #نفوذ سامانه‌های #استخدام امنیتی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه #قضاییه:
😄😄😄
-> سامانه «کلاه سفید» به نوعی طراحی شده که جوانان مستعد برای کشف باگ‌های امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکرهای سفید گفته می‌شود، ثبت‌نام کنند و در مسابقه‌هایی که از سوی این سامان...
✳️ استخدام 11 رده شغلی جهت شرکتی در شهر فردوس خراسان جنوبی
📋 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹مدرک تحصیلی مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته ه...
✅استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت در 7 استان
📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود از استانهای قم ، سمنان ، آذربایجان شرقی ،یزد،کرمان ، خوزستان و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻معاون مرکز(آقا)
🔹تحصیلات : لیسانس یا فوق لیسانس...
✅استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت در 7 استان
📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود از استانهای قم ، سمنان ، آذربایجان شرقی ،یزد،کرمان ، خوزستان و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻معاون مرکز(آقا)
🔹تحصیلات : لیسانس یا فوق لیسانس...
🔴 استخدام
شرکت مهندسی آریانا سامانه کویر جهت تکمیل کادر خود، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش: فن بیان عالی، دارای روحیه کار تیمی، با انگیزه و آموزش پذیر، دارای مهارت‌های ارتباطی بالا و آشنا به مذاکرات تلفنی، آشنا به اصول و فنون مذاکره و Body Language
ظاهر و برخورد منا...
📣استخدام کارشناس فنی در شرکت پژواک ارتباطات آتیه روشن در البرز
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
#استخدام کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
#استخدام کارشناس OPENSTACK
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
#استخدام کارشناس متخصص طراحی و تحلیل سامانه های تحت وب
توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما
#تهران
حقوق توافقی
توضیحات و ارسال رزومه :
اطلاعات بیشتر
🆔 @hr_startup
✳️ استخدام 11 رده شغلی جهت شرکتی در شهر فردوس خراسان جنوبی
📋 شرکت شمش فلز رویال واقع در شهر #فردوس #خراسان_جنوبی در راستای برنامه های توسعه خود، افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل ذیل استخدام می نماید.
🔻شرایط
🔹مدرک تحصیلی مورد نیاز: متالوژی (کلیه گرایش ها) -مکانیک -برق - شیمی - رشته ه...
📣استخدام کارشناس امنیت اطلاعات در شرکت امن افزار گستر شریف در تهران
👇
اطلاعات بیشتر
💻جابجونت اولین سایت تخصصی کاریابی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات💻
🆔@jobjoonet
🔴 آگهی #استخدام پیمانی در سازمان امور مالياتي كشور
🔸 سازمان امور مالیاتی کشور تعداد 166 نفر از بین نیروهای قراردادی واجد شرايط شاغل در واحدهای سازمانی تابعه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برگزاری امتحان کتبی عمومی، تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی (کارشناس مالیاتی)، ...
🔹استخدام متخصص طراحی و تحلیل سامانه تحت وب، طراح گرافیک وب، UI/UX
🔻کارشناس متخصص طراحی و تحلیل سامانه های تحت وب
مسلط به HTML
مسلط به CSS
مسلط به JavaScript
مسلط به Jquery
مسلط به MS-SQL Server T-SQL Programming
مسلط به مفاهیم پایگاه داده رابطه ای
مسلط به نرم افزارهای...
🔹استخدام متخصص طراحی و تحلیل سامانه تحت وب، طراح گرافیک وب، UI/UX
🔻کارشناس متخصص طراحی و تحلیل سامانه های تحت وب
مسلط به HTML
مسلط به CSS
مسلط به JavaScript
مسلط به Jquery
مسلط به MS-SQL Server T-SQL Programming
مسلط به مفاهیم پایگاه داده رابطه ای
مسلط به نرم افزارهای...
📋پروژه:
شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تهران به تعداد ۱۰ نفر بازاریاب حرفه ای با دریافتی ۸ میلیون تومان ماهانه مطابق شرایط ذیل اقدام به استخدام می نماید:
#شرایط:
۱. خانم و آقا با ساعت کار آزاد
۲. دارای ظاهری مناسب، فن بیان مناسب، و روابط عمومی قوی
۳. پیگیر، منظم، دقیق، فعال و مس...
🔴 آگهی #استخدام پیمانی در سازمان امور مالياتي كشور
🔸️ سازمان امور مالیاتی کشور تعداد 166 نفر از بین نیروهای قراردادی واجد شرايط شاغل در واحدهای سازمانی تابعه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برگزاری امتحان کتبی عمومی، تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی (کارشناس مالیاتی)،...